Каталог

В цій категорії нашого інтернет магазину Ви можете придбати книжку, яка Вас зацікавила. Завітайте у відповідний розділ книжного інтернет магазину і підберіть вподобану Вам книгу. Доставка книжок здійснюється: Книги поштою, кур'єром по Києву, перевізниками: Ин Тайм, Нова Пошта, Євроекспрес

Сортувати по: найменуванню (зрост | убуває), ціні (зрост | убуває), рейтингу (зрост | убуває)

1   2   3   4    |  показать все

Буринська Н.М. Загальна хімія. Тлумачний словник. Довідник - У тлумачному словнику з хімії наводяться стислі тлумачення найважливіших законів, головних понять і термінів сучасної хімічної науки, окремі відомості з таких важливих її розділів, як неорганічна
70.00 грн.
Волков А. Общая химия. Тестовые задания с решениями - В пособии содержатся вопросы, задачи и ответы по основным разделам курса общей химии. К каждой теме прилагаются тестовые вопросы, которые могут быть использованы для текущего контроля знаний студентов и индивидуальных...
40.00 грн.
Бобрівник Л.Д. Органічна хімія - У підручнику використано сучасну українську термінологію, яка відповідає міжнародним стандартам ISO та вимогам IUPAC. Висвітлено найважливіші теоретичні положення органічної хімії, розглянуто основні класи органічних сполук,
70.00 грн.
Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Органическая химия - В пособии изложены вопросы строения и номенклатуры основных классов органических соединений, способы их получения и химические свойства. По каждой теме предлагаются задачи и упражнения различной...
9.60 грн.
Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Самостоятельные работы по химии. 9 класс - Книга содержит дидактический материал, предназначенный для проверки знаний учащихся по курсу химии в 9-м классе. Упражнения, задачи и тесты сгруппированы по темам, каждая из которых включает 25 вариантов. Благодаря большому..
7.60 грн.
Яцимирський В.К. Фізична хімія - Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України. ЗМІСТ Передмова...
70.00 грн.

Яцимирський В.К. Хімія для університетів - На хімчних факультетах університетів хімія детально вивчається за окремими її розділами. В той час для багатьох спеціальностей (біологічних, медичних, технологічних, інженерів харчової промисловості тощо) виникла потреба...

118.60 грн.
Немає на складі

Химия. Классификация органических соединений - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Органические соединения". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения. Оно будет полезно учащимся при
7.80 грн.
Волков А., Жарский И.М. Большой химический справочник - Справочник включает современные данные по неорганической (свыше 3500 веществ), физической, аналитической, органической, биологической химии. Многочисленные таблицы содержат краткий пояснительный текст и ссылки на наиболее дос
192.90 грн.
Немає на складі

Важнейшие классы неорганических веществ - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Классы неорганических веществ". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения.
6.30 грн.
Немає на складі

Виды химической связи - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Виды химической связи". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения.
6.30 грн.
Немає на складі

ГДI. Експрес-курс .Хiмiя
10.50 грн.
Немає на складі

Хомченко Г.П. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи - Збірник включає задачі та вправи з тем, що вивчаються в середніх навчальних закладах. Назви хімічних елементів відповідають рекомендаціям Національної комісії України (НКУ) з хімічної термінології і номенклатури...
 
 
14.50 грн.
Немає на складі

Хомченко Г.П. Збірник задач з хімії для вступників до вищих навчальних закладів - У посібнику вміщено задачі з хімії, що відповідають навчальній програмі для загальноосвітніх середніх шкіл, а також книжці Г. П. Хомченка "Посібник з хімії для вступників до вузів", де викладено питання теоретичного курсу. На
 
 
32.10 грн.
Немає на складі

Начала химии - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Начала химии". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения. Оно будет полезно учащимся
6.30 грн.
Немає на складі

Манкевич Н.В. Неорганическая химия, Весь школьный курс в таблицах - Данное пособие составлено в виде таблиц, систематизирующих и обобщающих теоретические сведения по школьному курсу неорганической химии. В книге в доступной форме изложены все разделы неорганической химии,
60.10 грн.
Немає на складі

Волков А., Жарский И.М. Неорганические вещества и их свойства. Справочник - Данное справочное издание содержит обобщенные сведения о свойствах более 6500 неорганических веществ. Отдельно представлены физико-химические характеристики соединений редкоземельных элементов, бор- и углеродсодержащих...
66.60 грн.
Немає на складі

Литвинова С.А. Органическая химия. Весь школьный курс в таблицах - Данное пособие составлено в виде таблиц, систематизирующих и обобщающих теоретические сведения по школьному курсу органической химии. В книге в доступной форме изложены все разделы органической химии, изучаемые в средней школ
60.10 грн.
Немає на складі

Гладюк В.М. Основи агрохімії. Хімія у сільському господарстві, - У підручнику використано сучасну українську термінологію, яка відповідає міжнародним стандартам ISO та вимогам IUPAC. Висвітлено основи агрохімії та захисту рослин, значення агрохімічних та біологічних знань ...
35.00 грн.
Немає на складі

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - Вашему вниманию предлагается наглядное пособие "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева".
7.30 грн.
Немає на складі

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Растворимость кислот, оснований и солей в воде (плакат) - Вашему вниманию предлагается наглядное пособие по химии, представляющее из себя двусторонний плакат.
4.40 грн.
Немає на складі

Периодический закон - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Периодический закон". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения.
6.30 грн.
Немає на складі

Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів (вузів) - У посібнику висвітлено всі питання шкільного курсу хімії. Після кожного розділу дано приклади розв'язування типових задач. Назви хімічних елементів відповідають рекомендаціям Національної Комісії України (НКУ) з хімічної тер
 
 
64.20 грн.
Немає на складі

Леенсон И.А. Превращения вещества. Химия - Энциклопедия ОЛМА "Химия. Превращения вещества" открывает перед читателем волшебный мир химии. Эта книга совсем не похожа на сухой и скучный учебник Увлекательные рассказы об истории химии, об
284.50 грн.
Немає на складі

Растворы. Электролитическая диссоциация - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Растворы. Электролитическая диссоциация". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения.
3.60 грн.
Немає на складі

Реакции в растворах электролитов - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Растворы. Электролитическая диссоциация". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения.
3.60 грн.
Немає на складі

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е. Сборник задач и упражнений по химии. Школьный курс - Сборник содержит задачи по всем основным разделам школьного курса химии. Основной упор сделан на простые задачи и задачи среднего уровня. Каждый параграф сопровождается подробным теоретическим...
 
 
11.70 грн.
Немає на складі

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Сборник задач по химии с решениями. 8 - 11 классы - В сборнике представлены задачи по химии, охватывающие все основные разделы школьной программы. В каждой главе приводятся теоретические сведения, рассматриваются основные типы задач и методы их решения. Ко всем задачам...
41.60 грн.
Немає на складі

Савинкина Е.В. Сборник основных формул по химии - Пособие представляет собой школьный курс химии в виде расчетных и химических формул, пояснений к ним, а так же уравнений реакций. Пособие составлено с учетом существующих в настоящее...
13.60 грн.
Немає на складі

Волков А., Жарский И.М. Справочник по общей и неорганической химии - В справочнике рассмотрен материал по общей и неорганической химии. В 6 разделах приведены константы и единицы физико-химических величин, охарактеризованы атомные и молекулярные свойства веществ, представлена номенклатура...
65.30 грн.
Немає на складі

Кузьменко Н.Е. Справочник школьника по химии. 8-11 классы - В справочнике изложен весь материал по общей, неорганической и органической химии в рамках школьной программы. Пособие снабжено подробным предметным указателем и ...
14.60 грн.
Немає на складі

Строение вещества. Справочные материалы - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Строение вещества". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения. Оно будет полезно учащимся при подготовке
3.60 грн.
Немає на складі

Бурунська Н.М. Тлумачний словник-довідник із загальної хімії - У тлумачному словнику з хімії наводяться стислі тлумачення найважливіших законів, головних понять і термінів сучасної хімічної науки, окремі відомості з таких важливих її розділів, як неорганічна, органічна, аналітична, фізич
31.00 грн.
Немає на складі

Матвеева М.О Хімія. Найновіший універсальний довідник школяра і студента - Ця книжка є найновішим довідником для вивчення шкільного курсу хімії у повному обсязі. Завдання довідника — об’єднати в одному джерелі всю інформацію, необхідну для підготовки до уроків, контрольних і лабораторних робіт
22.80 грн.
Немає на складі

Химическая связь - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Химическая связь". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения.
6.30 грн.
Немає на складі

Химические реакции - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Химические реакции". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения.
6.30 грн.
Немає на складі

Варавва Н.Э. Химия в схемах,терминах,таблицах - В пособии в удобной форме (в виде таблиц и схем) изложены основные понятия химии, изучение которых предусмотрено действующей школьной программой.Пособие предназначено для учащихся и учителей
67.60 грн.
Немає на складі

Логинова Г.П. Химия в таблицах. 8-11 классы - Пособие представляет собой обобщенный в табличной форме школьный курс химии. Наглядная, простая и удобная форма изложения материала способствует его лучшему пониманию, усвоению и...
15.20 грн.
Немає на складі

Некрашевич И.В. Химия. 8 - 11 классы (+ CD-ROM) - Химия кажется вам сложным и непонятным предметом? Вы не знаете, как решать химические задачи, составлять уравнения реакций, строить формулы? Репетитор по химии, который вы держите в руках, поможет решить эти проблемы...
36.80 грн.
Немає на складі

Химия. Важнейшие производные углеводородов - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Углеводороды". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения. Оно будет полезно учащимся при подготовке к
6.30 грн.
Немає на складі

Злотников Э. Химия. Краткий справочник - Этот краткий справочник составлен в соответствии с программой для поступающих в вузы, в которых сдается вступительный экзамен по химии. Он содержит все необходимые сведения по теоретическим основам, неорганической
12.10 грн.
Немає на складі

Матвеева М.О Химия. Новейший универсальный справочник школьника и студента - Эта книга — новейшее справочное руководство для изучения школьного курса химии в полном объеме: с 7 по 11 класс. Задача справочника — объединить в одном источнике всю информацию, необходимую для подготовки к урокам
26.20 грн.
Немає на складі

Рубинов П. Химия. Полный курс. 8–11 классы. Мультимедийный репетитор (+ CD-ROM) - В этом мультимедийном курсе — вся школьная программа от общей химии до органики, подробнейший лекционный материал (более 20 часов!) с динамическими иллюстрациями, контрольным режимом и решением более 1000 задач. Новейшая методика обучения...
78.90 грн.
Немає на складі

Химия. Строение и свойства углеводородов - Наглядное пособие поможет закрепить сведения, полученные школьниками на уроках химии по теме "Углеводороды". Пособие отличают удобный формат и ёмкость изложения. Оно будет полезно учащимся при подготовке к
6.30 грн.
Немає на складі

1   2   3   4    |  показать все

    Лидеры продаж нашего книжного магазина
Русский  Українською 
(порожньо)
 
   изменение валюты
Валюта:
   новости
Підписатися на новині:
або RSS 2.0

EzoBook.com - інтернет-магазин книг (Київ, Україна). У нашому книжковому магазині Ви можете купити книги, фільми, музику, товари для здоров'я. Книжковий інтернет магазин EzoBook.com пропонує великий асортимент книжок за доступними цінами: найновіші книги, книги з нетрадиційної медицини, езотерична література, медична література, ділова література, дитячі книги, підручники, подарункові книги, популярні книги. Книги доставляються поштою, кур'єром та іншими службами доставки.